Rehabilitacja Dzieci metodą NDT Bobath
Rehabilitacja Bobath to metoda usprawniania ruchowego, która opiera się na koncepcji neurorozwojowej. Jest skierowana do dzieci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne czy zaburzenia napięcia mięśniowego. Celem terapii bobath jest wykształcenie prawidłowych wzorców ruchowych i poprawa funkcji motorycznych dziecka.
Rehabilitacja bobath
Do skutecznej terapii wykorzystujemy uzupełniające metody terapii, które zwiększają efekty nazej pracy:

Terapia PNF

Terapia PNF wykorzystuje naturalne wzorce ruchowe i reakcje nerwowo-mięśniowe do poprawy funkcji motorycznych i sensorycznych u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi lub ortopedycznymi. Terapia PNF ma na celu zwiększenie zakresu ruchu, siły, koordynacji i równowagi u dzieci, a także poprawę ich samooceny i jakości życia.

Terapia PNF

Kinesiotaping

Kinesiotaping  jest metodą terapeutyczną, która polega na naklejaniu na skórę specjalnych elastycznych plastrów. Kinesiotaping dla dzieci może być stosowany zarówno w profilaktyce, jak i w terapii, np. w przypadku wad postawy, asymetrii mięśniowej, zaburzeń równowagi czy napięcia mięśniowego.

kinesiotaping

Nowości z BLOGA